• Giải quyết tổng thể và chi tiết đối với bài toán quản lý trong ngành xây lắp

  Thông tin xuyên suốt, đồng bộ, đầy đủ, rõ ràng, có hệ thống
  Tăng năng suất, giảm chi phí, minh bạch tài chính và chi phí dự án
  Kiểm soát chặt chẽ tiến độ, nguồn lực, chất lượng, dòng tiền dự án
  Điều hành mọi lúc, mọi nơi
  Xem video
 • Quản lý mọi lúc mọi nơi

 • Thích ứng trên nhiều loại thiết bị

 • Tăng năng suất, hiệu quả công việc

 • Khách hàng tiêu biểu

 • Giải thưởng

Một số điểm nổi bật trong hệ thống iBom

 • Điều hành tổng thể các hoạt động của doanh nghiệp
 • Quản lý chuyên sâu công trình, dự án
 • Hỗ trợ kiểm soát mô hình tập đoàn, công ty mẹ con
 • Tích hợp hệ thống Active Directory, Mail Server
 • Tích hợp máy chấm công tại nhiều địa điểm
 • Hỗ trợ giao diện Mobile Tablet, ứng dụng Moblie Tablet
 • Mền dẻo trong tổ chức qui trình cách thức quản lý
 • Phân quyền chặt chẽ chức năng và dữ liệu
 • Hỗ trợ giao diện và ngôn ngữ theo người dùng

Tổng quan hệ thống giải pháp iBom

 • IBOM.ONE - GIẢI PHÁP TỔNG THỂ

  Phần mềm Quản lý tổng thể - iBom.ONE là một giải pháp tổng thể với mục tiêu quản lý toàn bộ các mảng hoạt động trong các doanh nghiệp,...
  Chi tiết
 • IBOM.IM - QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

  Phần mềm Quản lý Đầu tư - iBom.IM được thiết kế để quản lý toàn bộ công tác trong quy trình quản lý dự án đầu tư (từ giai đoạn chuẩn bị cho đến...
  Chi tiết
 • IBOM.PM - QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH

  Phần mềm Quản lý dự án xây lắp - iBom.PM hỗ trợ quản lý các công trình từ giai đoạn hình thành cho tới khi kết thúc: theo dõi thông tin chi tiết,...
  Chi tiết
 • IBOM.SCM - QUẢN LÝ CUNG ỨNG

  Phần mềm Quản lý Cung ứng - iBom.SCM được thiết kế tích hợp với phân hệ Công trình, Kho, Tài sản, Điều hành để quản lý toàn bộ công tác...
  Chi tiết
 • IBOM.S - QUẢN LÝ KHO

  Phần mềm quản lý kho - iBom.S - được thiết kế nhằm quản lý được toàn bộ công tác nhập, xuất, kiểm kê, điều chỉnh vật tư, công cụ dụng cụ...
  Chi tiết
 • IBOM.AM - QUẢN LÝ TÀI SẢN

  Phần mềm quản lý tài sản - iBom.AM hỗ trợ người dùng quản lý thiết bị/ tài sản trong suốt quá trình từ khi mua về cho đến khi đưa vào sử dụng,...
  Chi tiết
 • IBOM.HR - QUẢN LÝ NHÂN SỰ

  Phần mềm quản lý nhân sự - iBom.HR hỗ trợ quản lý hồ sơ nhân sự, chấm công, lập bảng lương, tổng hợp bảo hiểm và thuế, quản lý tuyển dụng...
  Chi tiết
 • IBOM.DOC - QUẢN LÝ VĂN BẢN

  Phần mềm Quản lý Văn bản - iBom.DOC được thiết kế để vận hành quy trình dự thảo, tiếp nhận và lưu chuyển văn bản trong toàn công ty...
  Chi tiết
 • IBOM.O - ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC

  Phần mềm điều hành công việc - iBom.O - hỗ trợ lập kế hoạch/giao việc nhanh chóng, thực thi và báo cáo công việc dễ dàng, kiểm soát tiến độ...
  Chi tiết

Tin iBom