• Giải quyết tổng thể và chi tiết đối với bài toán quản lý trong ngành xây lắp

  Thông tin xuyên suốt, đồng bộ, đầy đủ, rõ ràng, có hệ thống
  Tăng năng suất, giảm chi phí, minh bạch tài chính và chi phí dự án
  Kiểm soát chặt chẽ tiến độ, nguồn lực, chất lượng, dòng tiền dự án
  Điều hành mọi lúc, mọi nơi
  Xem video
 • Quản lý mọi lúc mọi nơi

 • Thích ứng trên nhiều loại thiết bị

 • Tăng năng suất, hiệu quả công việc

 • Khách hàng tiêu biểu

 • Giải thưởng

Một số điểm nổi bật trong hệ thống iBom

 • Điều hành tổng thể các hoạt động của doanh nghiệp
 • Quản lý chuyên sâu công trình, dự án
 • Hỗ trợ kiểm soát mô hình tập đoàn, công ty mẹ con
 • Tích hợp hệ thống Active Directory, Mail Server
 • Tích hợp máy chấm công tại nhiều địa điểm
 • Hỗ trợ giao diện Mobile Tablet, ứng dụng Moblie Tablet
 • Mền dẻo trong tổ chức qui trình cách thức quản lý
 • Phân quyền chặt chẽ chức năng và dữ liệu
 • Hỗ trợ giao diện và ngôn ngữ theo người dùng

Tổng quan hệ thống giải pháp iBom

 • IBOM.ONE - GIẢI PHÁP TỔNG THỂ

  Phần mềm Quản lý tổng thể doanh nghiệp iBom.ONE là giải pháp toàn diện giúp quản lý quản trị toàn bộ các mảng hoạt động của doanh nghiệp một cách hiệu quả
  Chi tiết
 • IBOM.IM - QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

  Phần mềm quản lý đầu tư iBom.IM hỗ trợ quản lý mọi quy trình đầu tư dự án xây dựng công trình từ khởi tạo, lập hồ sơ thầu, đấu thầu, triển khai thi công
  Chi tiết
 • IBOM.PM - QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH

  Phần mềm quản lý thi công, giải pháp theo dõi quy trình, tiến độ, chất lượng dự án xây dựng công trình từ khi trúng thầu đến khi hoàn thành. Dùng thử miễn...
  Chi tiết
 • IBOM.SCM - QUẢN LÝ CUNG ỨNG

  Phần mềm Quản lý Cung ứng - iBom.SCM tích hợp với phân hệ công trình, kho, tài sản, điều hành giúp quản lý chuỗi cung ứng, điều hành vật tư hiệu quả
  Chi tiết
 • IBOM.S - QUẢN LÝ KHO

  Phần mềm quản lý kho iBom.S cung cấp thông tin về tình hình kho hàng hóa doanh nghiệp, xuất nhập tồn kho từ đó điều chỉnh vật tư hiệu quả, giảm thất thoát
  Chi tiết
 • IBOM.AM - QUẢN LÝ TÀI SẢN

  Phần mềm quản lý tài sản iBom.AM hỗ trợ việc quản lý tài sản máy móc thiết bị, giúp sử dụng, điều động, bàn giao, bảo trì, nghiệm thu công trình hiệu quả
  Chi tiết
 • IBOM.HR - QUẢN LÝ NHÂN SỰ

  Phần mềm quản lý nhân sự iBom.HR hỗ trợ quản lý hồ sơ nhân sự, chấm công, lập bảng tính lương, tổng hợp bảo hiểm và thuế, quản lý tuyển dụng
  Chi tiết
 • IBOM.DOC - QUẢN LÝ VĂN BẢN

  Phần mềm Quản lý Văn bản iBom.DOC hỗ trợ vận hành quy trình dự thảo, tiếp nhận, lưu chuyển văn bản, tài liệu, công văn giấy tờ đi đến trong toàn công ty
  Chi tiết
 • IBOM.O - ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC

  Phần mềm điều hành công việc iBOM.O hỗ trợ lập kế hoạch, kiểm soát quản lý công việc, tiến độ của nhân viên hiệu quả, giao việc, phê duyệt báo cáo nhanh chón
  Chi tiết

Tin iBom