Giải pháp điều hành văn bản

Tuy mỗi doanh nghiệp, tổ chức có một chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng đều có một điểm chung đó là sẽ luôn phát sinh những giấy tờ, tài liệu, văn bản đi đến cần lưu trữ để làm căn cứ, cơ sở, bằng chứng, thông tin cho các công việc sau này. Do đó, công tác văn thư lưu trữ đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức.
Hiệu quả và lợi ích khi ứng dụng Phần mềm quản lý công văn đi đến, văn bản, và hồ sơ tài liệu của iBom. Vì sao iBom là giải pháp tối ưu cho việc xử lý, lưu trữ và quản lý văn bản
Việc quản lý văn bản, công văn, hồ sơ tài liệu đến trong doanh nghiệp là không hề đơn giản khi số lượng văn bản ngày một nhiều hơn. Vậy đâu là quy trình xử lý văn bản đến một cách nhanh gọn khoa học nhất