04-01-2017 / Giải pháp quản lý cung ứng

Đánh giá hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng

Phân tích, đánh giá chuỗi cung ứng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động, hình thành năng lực cạnh tranh, giám sát biến động thị trường.

Phân tích, đánh giá chuỗi cung ứng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động, hình thành năng lực cạnh tranh, giám sát biến động thị trường. Vậy đâu là các yếu tố mà chúng ta cần xem xét khi tiến hành phân tích, đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng?
Đo lường, đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng

Đánh giá hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng

Các yếu tố cần xem xét khi đánh giá hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng

Điều đầu tiên khi đề cập tới chuỗi cung ứng là nhà cung cấp. Đây là các tổ chức độc lập nhưng là một phần trong cấu trúc hệ thống quản lý chuỗi cung ứng. Vì vậy, bạn cần đánh giá từng nhà cung cấp. Tuy nhiên, đây không phải là một điều dễ dàng. Thường thì các nhà điều hành sử dụng các thông tin đã được tổng hợp sẵn và ít khi đi sâu vào từng thông tin của từng nhà cung cấp. Bạn cần đi sâu vào từng mắt xích của nhà cung cấp nhằm phân tích, quản lý cung ứng và cải thiện chuỗi cung ứng của mình.
Khi xây dựng tiêu chuẩn hệ thống đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động dành cho nhà cung cấp, bạn cần trả lời câu hỏi, đâu là yếu tố quyết định thành công cho doanh nghiệp của bạn. Câu trả lời cần dựa trên các nhân tố mà bạn cần nhằm hỗ trợ cho việc chinh phục mục tiêu của doanh nghiệp. Hệ thống đo lường bạn phát triển sẽ định hướng hành vi của nhà cung cấp.
Để đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động của nhà thầu phụ, bạn cần có sự hỗ trợ của nhà cung cấp trực tiếp trong việc đánh giá cũng như báo cáo hiệu quả nhà thầu phụ. 
Việc thu thập tổng hợp thông tin của toàn bộ chuỗi cứng là rất cần thiết để đánh giá hiệu quả hoạt động của chuỗi cung ứng. Bạn cần biết rõ về đôi tượng bạn đang đánh giá, công cụ sử dụng để so sánh hiệu quả hoạt động, và đánh giá yếu tố đó dựa trên các tiêu chí hay tiêu chuẩn nào.
Chẳng hạn, khi bạn đánh giá hiệu quả giao hàng đúng hạn, bạn cần hiểu “giao hàng đúng hạn” là gì, tiêu chuẩn như thế nào trong từng trường hợp,…
Hiệu quả của chuỗi cung ứng là sự tổng hợp hiệu quả của các nhà cung cấp và thầu phụ. Hiệu quả này cần được so sánh với một chuẩn nhất định.

Một số tiêu chí bạn có thể sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng:
- Tiêu chuẩn giao hàng (đúng hạn, đủ số lượng,…)
- Chất lượng (đáp ứng quy cách sản phẩm, tỉ lệ hàng lỗi, đóng gói, đáp ứng yêu cầu KH,…)
- Gửi thông báo tình trạng lô hàng
- Gửi chứng từ chính xác
- Hóa đơn (chính xác, đúng hạn,…)
- Giải quyết vấn đề và trả lời làm hài lòng
- Tiêu chuẩn, mục tiêu chi phí, hiệu quả
- Hiệu suất nội bộ (giá trị hàng tồn kho, vòng quay tiền mặt, tỉ suất sinh lời trên doanh thu,...)
- Tính linh hoạt của nhu cầu (khả năng đáp ứng nhu cầu mới về số lượng, chủng loại sản phẩm)

Tóm lại, đo lường hiệu quả của chuỗi cung ứng là hoạt động rất cần thiết nhằm cải tiến và đặt mục tiêu cho công tác cải tiến chuỗi cung ứng.

Hiểu được vai trò của công tác quản trị chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp, chúng tôi đã cho ra đời phần mềm quản lý chuỗi cung ứng iBom.SCM giúp doanh nghiệp có được chiến lược quản trị tinh gọn, cung ứng đúng lúc, đánh giá nhà cung ứng hiệu quả, lựa chọn nhà thầu phụ, quản trị mối quan hệ với nhà thầu phụ và nhà cung cấp, chia sẻ thông tin và quản trị chất lượng dự án.

Bạn có thể tham khảo để tìm hiểu rõ hơn về các tính năng của Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng iBom.SCM.

Hoặc trực tiếp trải nghiệm phần mềm bằng cách ĐĂNG KÍ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ.

Chi tiết xin vui lòng liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.