12-01-2017 / Giải pháp quản lý cung ứng

Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng iBom.SCM

Quản lý chuỗi cung ứng là một phân hệ của phần mềm quản trị doanh nghiệp xây dựng tổng thể iBom, phân hệ này liên kết với các phân hệ như quản lý kho; quản lý tài sản, máy móc thiết bị; quản lý nhân sự; quản lý văn bản; điều hành công việc; quản lý thi công

Chuỗi cung ứng là một mắt xích gồm tất cả các doanh nghiệp tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào việc đáp ứng nhu cầu khách hàng. Quản trị chuỗi cung ứng gắn liền với gần như tất cả hoạt động của DN, từ tìm nguồn cung ứng, thu mua, sản xuất, quản lý hậu cần tới phối hợp với các nhà cung cấp, kênh trung gian, khách hàng,… Đó là hoạt động quản trị cung cầu bên trong và giữa các công ty khác nhau. Việc quản lý cung ứng một cách hiệu quả đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng, tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, đảm bảo tiến độ, cung cấp sản phẩm tới khách hàng một cách kịp thời, đảm bảo số lượng và chất lượng từ đó tăng sự hài lòng của khách hàng.

Dù các doanh nghiệp xây dựng đã ứng dụng quản trị chuỗi cung ứng vào hoạt động của mình, tuy nhiên, công tác này vẫn còn chậm chạp và gặp khá nhiều khó khăn bởi các lý do:

  • Hệ thống xây dựng với các dự án đơn nhất, rời rạc.
  • Mối quan hệ giữa các bên trong chuỗi cung ứng thường là ngắn hạn, tùy vào từng dự án.
  • Các đối tượng liên quan đến dự án xây dựng gồm chủ đầu tư, các DN tham gia thi công, nhà cung ứng vật tư, chuyên gia hỗ trợ,…thường thiếu kết nối về thông tin và bị phân tán.

Vấn đề đặt ra là cần có một hệ thống phần mềm tích hợp, sâu chuỗi tất cả các thông tin liên quan đến dự án. Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng iBom.SCM đã làm được điều này.
Lợi ích khi sử dụng phần mềm quản lý chuỗi cung ứng iBom.SCM
Liên kết với các phân hệ khác nhằm tối ưu hiệu quả quản lý doanh nghiệp

Quản lý chuỗi cung ứng là một phân hệ của phần mềm quản trị doanh nghiệp xây dựng tổng thể iBom, vì vậy, phân hệ này được liên kết với các phân hệ như quản lý kho; quản lý tài sản, máy móc thiết bị; quản lý nhân sự; quản lý văn bản; điều hành công việc; quản lý thi công xây dựng; quản lý đầu tư một cách xuyên suốt, hiệu quả. Điều này giúp công tác quản lý tất cả các hoạt động doanh nghiệp được hiệu quả hơn.

Giải pháp quản lý tổng thể doanh nghiệp iBom

Sơ đồ các phân hệ của phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể iBom

Liên kết phần mềm quản lý cung ứng với các phân hệ

Mô hình liên kết Phân hệ phần mềm quản lý cung ứng với các phân hệ khác trên giải pháp iBom

Lập kế hoạch
Với phần mềm quản lý chuỗi cung ứng iBom.SCM, bạn có thể lên các kế hoạch vật tư cho từng công trình cũng như tra cứu, truy vấn trong từng thời điểm.

Quản lý hợp đồng
Chức năng quản lý hợp đồng trong phần mềm quản lý cung ứng được thiết kế để quản lý các loại hợp đồng: như hợp đồng mua vật tư thiết bị, hợp đồng thuê thiết bị, hợp đồng bán vật tư và hợp đồng thuê vận chuyển, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, theo dõi công nợ,…
Quản lý hợp đồng mua vật tư trên phần mềm quản lý cung ứng iBom.SCM
Quản lý bảng giá và báo giá nhà cung cấp
Phần mềm cho phép doanh nghiệp lập các yêu cầu báo giá để gửi cho các nhà cung cấp, tiếp nhân báo giá online, tra cứu giá vật tư/hàng hóa.

Yêu cầu tiếp nhận, quản lý báo giá iBom.SCM

Mô hình yêu cầu, tiếp nhận và quản lý báo giá trên phần mềm quản lý cung ứng iBom.SCM

Quản lý nhà cung cấp/khách hàng
Với phần mềm quản trị chuỗi cung ứng, nhà quản lý có thể theo dõi xem xét thông tin của các nhà cung cấp từ đó đưa ra các lựa chọn, đánh giá phù hợp. Hơn nữa, các loại hợp đồng cũng như tổng hợp và đối trừ công nợ cũng được kiểm soát một cách chặt chẽ.

quan ly khach hang

Giao diện chức năng quản lý nhà cung cấp trên phần mềm quản lý chuỗi cung ứng iBom.SCM

Báo cáo bán hàng và mua hàng
Nhà quản lý có thể dễ dàng theo dõi và có cái nhìn bao quát về doanh số, công nợ, tiến độ thực hiện hợp đồng.
Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng iBom.SCM là một trong các giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp hiệu quả trong hoạt động quản lý cung ứng của doanh nghiệp.
Bạn có thể trực tiếp trải nghiệm phần mềm bằng cách ĐĂNG KÍ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ.
Mọi chi tiết, thắc mắc và góp ý xin vui lòng liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..