09-01-2017 / Giải pháp quản lý đầu tư

Các mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng

Mỗi một dự án đầu tư lại có một đặc điểm, tính chất khác nhau. Chính vì vậy, chủ đầu tư cần lựa chọn các hình thức quản lý dự án dựa vào các yếu tố về quy mô, thời gian thực hiện dự án, địa điểm, chi phí dự án, nguồn lực, công nghệ,… Bài viết sau chia sẻ 4 mô hình quản lý dự án đầu tư chính, đặc điểm của từng mô hình.

Mỗi một dự án đầu tư lại có một đặc điểm, tính chất khác nhau. Chính vì vậy, chủ đầu tư cần lựa chọn các hình thức quản lý dự án dựa vào các yếu tố về quy mô, thời gian thực hiện dự án, địa điểm, chi phí dự án, nguồn lực, công nghệ,… Bài viết sau chia sẻ 4 mô hình quản lý dự án đầu tư chính, đặc điểm của từng mô hình.

Mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng

Đâu là các mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng chính

Các mô hình quản lý dự án đầu tư
Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án

Trong mô hình này, chủ đầu tư hoặc tự thực hiện dự án (tự sản xuất, xây dựng, tổ chức giám sát và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật) hoặc tư lập ra ban quản lý dự án để quản lý việc thực hiện các công việc dự án theo sự uỷ quyền. 
Trường hợp áp dụng: thường được áp dụng cho các dự án có quy mô nhỏ, đòi hỏi đơn giản về kỹ thuật. Bên cạnh đó, chủ đầu tư có đủ năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm, kĩ năng phù hợp để tự tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư. ,
Chủ nhiệm điều hành dự án
Chủ nhiệm điều hành dự án là hình thức quản lý thực hiện dự án do một pháp nhân độc lập có đủ năng lực quản lý và điều hành dự án thực hiện. Có 2 hình thức: Tư vấn quản lý điều hành dự án theo hợp đồng và Ban quản lý dự án chuyên ngành. Hay nói cách khác, chủ đầu tư giao cho ban quản lý điều hành dự án chuyên ngành làm chủ nhiệm điều hành hoặc thuê tổ chức có năng lực chuyên môn để diều hành dự án.

Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án - quản lý dự án đầu tư xây dựng

Mô hình chìa khóa trao tay
Mô hình chìa khóa trao tay là hình thức mà nhà quản lý không chỉ là đại diện toàn quyền của chủ đầu tư - chủ dự án mà còn là "chủ" của dự án. 
Trường hợp áp dụng: khi chủ đầu tư được phép tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện tổng thầu toàn bộ dự án từ các khâu khảo sát thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị, xây lắp cho đến khi bàn giao công trình đưa vào khai thác và sử dụng. Tổng thầu thực hiện dự án có thể giao thầu lại việc khảo sát, thiết kế hoặc một phần khối lượng công tác xây lắp cho các nhà thầu phụ.
Trong trường hợp này, nhà  thầu có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư cũng như chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình từ thực hiện dự án cho đến khi bàn giao, chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tiến độ, chất lượng, giá cả và các yêu cầu khác của dự án theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Mô hình chìa khóa trao tay

Hình thức tự thực hiện dự án

Chủ đầu tư thực hiện dự án (tự sản xuất, xây dựng, quản lý thi công), tổ chức giám sát chặt chẽ việc SX, XD, chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng công trình xây dựng và tiến hành nghiệm thu quyết toán khi công trình hoàn thành thông qua các hợp đồng xây dựng cơ bản.
Trường hợp áp dụng: áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn hợp pháp của chính chủ đầu tư (vốn tự có, vốn vay, vốn huy động từ các nguồn khác). 
Phần mềm quản lý đầu tư iBom.IM ra đời nhằm hỗ trợ các nhà quản lý trong toàn bộ các công tác trong quy trình quản lý dự án đầu tư, từ giai đoạn chuẩn bị, thực hiện, cho đến hoàn thiện dự án. 

Bạn đọc bài viết sau để tìm hiểu rõ thêm về các tính năng của phần mềm quản lý đầu tư iBom.IM.
Bạn có thể trực tiếp trải nghiệm các phần mềm bằng cách ĐĂNG KÍ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.