28-12-2016 / Giải pháp quản lý đầu tư

Các tính năng chính của Phần mềm quản lý đầu tư iBom.IM

Quản lý đầu tư là một công việc không hề đơn giản, đòi hỏi sự kết hợp của nhiều công việc từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn thực hiện và vận hành dự án. Chính vì vậy, nhà quản lý gặp rất nhiều khó khăn khi lượng thông tin cần theo dõi, nghiên cứu, đánh giá, cũng như lượng hợp đồng, kế hoạch quá nhiều. Điều này dẫn đến sự cần thiết của việc ứng dụng phần mềm hỗ trợ cho công tác quản lý đầu tư. Phần mềm quản lý đầu tư iBom.IM ra đời hỗ trợ các nhà quản lý giải quyết tất cả các khó khăn trên

Quản lý đầu tư là một công việc không hề đơn giản, đòi hỏi sự kết hợp của nhiều công việc từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn thực hiện và vận hành dự án. Chính vì vậy, nhà quản lý gặp rất nhiều khó khăn khi lượng thông tin cần theo dõi, nghiên cứu, đánh giá, cũng như lượng hợp đồng, kế hoạch quá nhiều. Điều này dẫn đến sự cần thiết của việc ứng dụng phần mềm hỗ trợ cho công tác quản lý đầu tư. Phần mềm quản lý đầu tư iBom.IM ra đời hỗ trợ các nhà quản lý giải quyết tất cả các khó khăn trên

Các tính năng của phần mềm quản lý đầu tư iBom.IM
Sơ đồ quy trình quản lý dự án đầu tư trên iBom

Sơ đồ quy trình quản lý dự án đầu tư iBom.IM

quy trình quản lý đầu tư của phần mềm quản lý đầu tư iBom.IM

Từ sơ đồ, bạn có thể thấy, phân hệ phần mềm quản lý đầu tư được thiết kế giúp bạn quản lý toàn bộ công tác trong quy trình quản lý dự án đầu tư (từ giai đoạn chuẩn bị cho đến giai đoạn thực hiện dự án). Trong đó, mỗi công việc trong dự án sử dụng được một quy trình riêng, giúp công việc từ dự án liên thông với công việc của các phòng ban. 
Các phòng ban và cá nhân tiếp nhận công việc và xử lý hoàn toàn tại phân hệ Điều hành. Tiến độ công việc tự động được cập nhật lên bảng tiến độ của dự án Chủ đầu tư;
Đối với công việc là các gói thầu thi công, iBom® cho phép tự động tạo ra công trình tương ứng và theo dõi tiến độ thi công chi tiết tại phân hệ công trình và tiến độ được cập nhật ngược lại phân hệ Đầu tư.
Các chức năng chính của phân mềm quản lý đầu tư iBom.IM

  • Lập và quản lý các quy trình quản lý mẫu;
  • Quản lý công việc dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư;
  • Lập dự toán thiết kế, dự toán giao thầu;
  • Quản lý hợp đồng giao thầu;
  • Quản lý tiến độ thực hiện gói thầu;
  • Theo dõi sản lượng giao thầu;
  • Quản lý thu chi;
  • Biểu đồ.

Lập và quản lý các quy trình quản lý mẫu
iBom  hỗ trợ xây dựng các quy trình công việc mẫu cho các loại hình dự án hoặc nguồn vốn dự án khác nhau. Đặc biêt, khi lập công việc dự án, nếu xác định mẫu, hệ thống tự động sinh công việc theo mẫu, nhận diện quy trình thực hiện, biểu mẫu và hướng dẫn từ công việc mẫu.
Quản lý công việc dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Quản lý công việc trong dự án đầu tư

chức năng quản lý công việc dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Lập công việc dự án: trong giai đoạn này, người lập có thể quy định các quy trình riêng cho từng công việc và hướng dẫn thực hiện chi tiết từng bước công việc.
Giao việc: nhà quản lý có thể giao nhiều công việc đến từng cá nhân. Thông tin, báo cáo về tiến độ công việc sẽ được theo dõi một cách dễ dàng.
Ghi nhận kết quả công việc: người thực hiện công việc có thể đính kèm các tài liệu về kết quả công việc, các văn bản, dự toán, hợp đồng,...lên phần mềm.
Kiểm soát tiến độ công việc dự án: Tất cả các báo cáo tiến độ công việc sẽ được cập nhật lên phần mềm, thuận tiện cho người quản lý theo dõi, kiểm soát, nhắc nhở.
Kiểm soát, trao đổi,hỗ trợ trong quá trình thực hiện các công việc của dự án: Nhân viên cũng như nhà quản lý có thể trao đổi các khó khăn trong công việc 1 cách dễ dàng, thuận tiện.
Tự cảnh báo/chủ động cảnh báo nhắc việc:
Hệ thống sẽ tự động đưa ra tin nhắn cảnh báo tới người thực hiện, kiểm soát và quản lý dự án khi sắp đến thời hạn/quá hạn hoàn thành công việc.
Kiểm soát, theo dõi kết quả của các công việc dự án: Nhà quản lý có thể dễ dàng theo dõi kết quả công việc của từng cá nhân
Lập dự toán thiết kế, dự toán giao thầu
Phần mềm quản lý đầu tư iBom.IM hỗ trợ lập khái toán hoặc dự toán thiết kế và liên kết khái toán/dự toán thiết kế với kết quả công việc dự án.
Quản lý hợp đồng giao thầu
Phần mềm cho phép quản lý toàn bộ các hợp đồng, phụ lục hợp đồng giao thầu với công việc, khối lượng, đơn giá chi tiết theo dự toán; lập và quản lý hồ sơ thanh toán với các nhà thầu;
Quản lý tiến độ thực hiện gói thầu
Đối với các gói thầu thi công, tiến độ thực hiện được cập nhật tự động từ công trình tương ứng cũng được quản lý trên phần mềm quản lý đầu tư. 
Theo dõi sản lượng giao thầu
Cho phép theo dõi sản lượng công việc đã thực hiện trên từng hợp đồng. Sản lượng được tự động tổng hợp từ khối lượng nghiệm thu.
Quản lý thu chi
Lập và theo dõi tất cả các khoản thanh toán theo hợp đồng: tạm ứng, thanh toán theo tiến độ công việc (hồ sơ thanh toán), hoàn trả bảo lãnh bảo hành.
Liên kết với các phân hệ khác
Phân hệ quản lý đầu tư là một trong những phân hệ của phần mềm quản lý doanh nghiệp tổng thể của iBom. Chính vì vậy, phân hệ này còn được liên kết với các phân hệ quản lý điều hành công việc, phân hệ phần mềm quản lý thi công xây dựng và phân hệ phần mềm quản lý văn bản, phần mềm quản lý nhân sự online,…giúp nhà quản lý tối đa hóa hiệu quả công tác quản lý. 
Biều đồ
Hệ thống biểu đồ kiểm soát tiến độ chi phí, biểu đồ Gantt, biểu đồ dòng tiền sẽ giúp doanh nghiệp trong việc kiểm soát tình hình tiến độ, chi phí, dòng tiền dự án.

Bạn có thể trực tiếp trải nghiệm phần mềm quản lý đầu tư iBom.IM bằng cách ĐĂNG KÍ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..