30-12-2016 / Giải pháp quản lý đầu tư

Một số vấn đề trong việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình

Thanh toán vốn đầu tư xây dựng được thực hiện đối với các công việc, nhóm công việc hoặc toàn bộ công việc lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát thi công và các hoạt động xây dựng khác dựa trên khối lượng thực tế hoàn thành và nội dung, phương thưc thanh toán trong hợp đồng đã ký kết. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số thông tin về việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

Thanh toán vốn đầu tư xây dựng được thực hiện đối với các công việc, nhóm công việc hoặc toàn bộ công việc lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát thi công và các hoạt động xây dựng khác dựa trên khối lượng thực tế hoàn thành và nội dung, phương thưc thanh toán trong hợp đồng đã ký kết. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số thông tin về việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình

Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình

    một số thông tin về thanh toán vốn đầu tư xây dựng bạn cần biết

Cơ quan cấp phát vốn căn cứ vào các điều khoản thanh toán được quy định trong hợp đồng (số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán và các điều kiện thanh toán) và giá trị từng lần thanh toán để thanh toán cho chủ đầu tư trên cơ sở kế hoạch vốn được giao.
Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng thực hiện, định mức đơn giá các loại công việc, chất lượng công trình. Chủ đầu tư (hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư) chịu trách nhiệm trước pháp luật về giá trị đề nghị thanh toán với tổ chức cấp phát, cho vay vốn. Trong quá trình thanh toán vốn đầu tư xây dựng, nếu phát hiện những sai sót, bất hợp lý về giá trị đề nghị thanh toán của chủ đầu tư (hoặc đại diện hợp pháp của CĐT) thì các tổ chức cấp phát, cho vay vốn đầu tư phải thông báo ngay với CĐT để CĐT giải trình, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
- Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán, việc thanh toán hợp đồng phù hợp với từng loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện ghi trong hợp đồng:

•    Đối với giá hợp đồng trọn gói:

Thanh toán tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình hoàn thành tương ứng với các giai đoạn thanh toán được ghi trong hợp đồng. Sau khi hoàn thành hợp đồng và được nghiệm thu, bên giao thầu thanh toán cho bên nhận thầu toàn bộ giá trị hợp đồng đã kí và các điều khoản được điều chỉnh giá (nếu có).

•    Đối với giá hợp đồng theo đơn giá cố định

Thanh toán trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành(kể cả khối lượng phát sinh được duyệt theo thẩm quyền nếu có) được nghiệm thu trong giai đoạn thanh toán và đơn giá tương ứng của công việc đó đã ghi trong hợp đồng hoặc phụ lục bổ sung hợp đồng. Sau khi hoàn thành hợp đồng và được nghiệm thu, bên giao thầu thanh toán cho bên nhận thầu toàn bộ giá hợp đồng đã ký và các khoản tiền được điều chỉnh giá (nếu có).

•    Đối với giá hợp đồng theo giá điều chỉnh

Thanh toán trên cơ sở khối lượng các công việc hoàn thành (kể cả khối lượng phát sinh được duyệt theo thẩm quyền, nếu có) được nghiệm thu trong giai đoạn thanh toán và đơn giá đã điều chỉnh theo quy định của hợp đồng. Trường hợp đến giai đoạn thanh toán vẫn chưa đủ điều kiện điều chỉnh đơn giá thì sử dụng đơn giá tạm tính khi ký hợp đồng để thực hiện thanh toán và điều chỉnh giá trị thanh toán khi có đơn giá điều chỉnh theo đúng quy định của hợp đồng.
Sau khi hoàn thành hợp đồng và được nghiệm thu, bên giao thầu thanh toán cho bên nhận thầu toàn bộ giá trị hợp đồng đã ký và các khoản tiền được điều chỉnh giá (nếu có).

•    Đối với giá hợp đồng kết hợp

Việc thanh toán được thực hiện tương ứng theo các quy định thanh toán trên

•    Đối với khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng

- Đối với khối lượng công việc phát sinh từ 20% trở xuống so với khối lượng công việc tương ứng trong hợp đồng và đã có đơn giá trong hợp đồng thì khối lượng công việc phát sinh được thanh toán theo đơn giá đã ghi trong hợp đồng.
- Đối với khối lượng công việc phát sinh lớn hơn 20% so với khối lượng công việc tương ứng trong hợp đồng hoặc khối lượng công việc phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì khối lượng công viêc phát sinh được thanh toán theo đơn giá do Chủ đầu tư phê duyệt theo quy định.
- Đối với khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc quy định của hợp đồng áp dụng phương thức giá hợp đồng trọn gói thì giá trị bổ sung được lập dự toán, bên giao thầu và bên nhận thầu thống nhất ký hợp đồng bổ sung giá trị phát sinh này. 
- Khối lượng công việc tăng lên, số dự án quản lý song song cùng 1 thời điểm nhiều rất dễ dẫn đến sự chồng chéo, nhầm lẫn và sẽ gây rất nhiều khó khăn cho bộ phận quản lý hợp đồng khi tiến đến các giai đoạn thanh toán mà chưa có sự chuẩn bị trước về nguồn tài chính.

Với một hệ thống quản lý toàn bộ vòng đời của dự án/công trình từ khi công trình hình thành đến khi kết thúc, giúp cho người quản lý theo dõi và nắm toàn bộ thông tin của dự án: tiến độ, chi phí, khối lượng công việc thực hiện, khối lượng công việc hoàn thành, khối lượng công việc dở dang, nguyên vật liệu đã/đang và sắp tới được sử dụng cho công trình cùng với các trang thiết bị nào sẽ được sử dụng để thi công, số lượng nhân công cần thực hiện,...tất cả mọi thứ đều được kiểm soát trên phần mềm quản lý doanh nghiệp xây dựng iBom.. 

Quy trình quản lý hợp đồng, lập hồ sơ thanh toán

quy trình quản lý hợp đồng, lập hồ sơ thanh toán trên iBom

iBom hỗ trợ người quản lý hợp đồng dễ dàng theo dõi và xem xét phê duyệt các hồ sơ đề nghị thanh toán cũng như có sự chuẩn bị trước nguồn vốn cần cho việc đảm bảo tiến độ thực hiện của dự án/công trình. Đồng thời, iBom cũng hỗ trợ Chỉ huy trưởng công trường dễ dàng lập, trình hồ sơ đề nghị thanh toán ngay trên phần mềm với máy tính hoặc Tablet, thậm chí là Smartphone có kết nối internet mà không cần phải rườm rà trong công tác soạn thảo và trình duyệt.

Phần mềm quản lý thi công xây dựng hỗ trợ cho doanh nghiệp trong công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi công, đặc biệt là khâu lập quản lý hợp đồng thi công với các giai đoạn lập hồ sơ đề nghị thanh toán và thanh toán. iBom cũng cho ra đời phần mềm quản lý đầu tư nhằm hỗ trợ nhà đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị đến thực hiện, vận hành dự án.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM để trải nghiệm những lợi ích và tính năng nổi bật iBom mang lại cho người dùng.

Mọi thắc mắc, xin vui lòng phản hồi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(Bài viết có sử dụng thông tin trong giáo trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Viện nghiên cứu giáo dục và hợp tác quốc tế.)