20-07-2017 / Giải pháp quản lý đầu tư

Nâng cao chất lượng quản lý dự án bằng giải pháp phần mềm iBom.IM

Nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư sẽ góp phần thúc đẩy sự thành công dự án cho các doanh nghiệp. Phần mềm quản lý dự án đầu tư iBom.IM luôn là sự lựa chọn hàng đầu của của các chủ đầu tư dự án cho công tác quản lý dự án với tính hiệu quả cao

Phần mềm quản lý dự án đầu tư iBom.IM - thiết lập mô hình quản lý kiểu mới, giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư tạo nên sự thành công cho dự án.

Nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư
Nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư

- Giải pháp iBom.IM quản lý tổng thể và theo dõi tiến độ của dự án. Thực hiện các phê duyệt báo cáo về dự án đầu tư.
- Theo dõi thanh toán vốn đầu tư xây dựng chặt chẽ nhắm quản lý và phân bổ nguồn vốn hợp lý từ đó giải ngân nguồn vốn đến từng công trình.
- Phần mềm quản lý giúp nâng cao trách nhiệm của cơ quan, bộ phận quản lý và thi hành dự án
- Thực thi các quy định về đấu thầu, dự toán thi công, theo dõi tiến độ dự án: phần mềm hỗ trợ các lãnh đạo đơn vị, phòng ban, chuyên môn giám sát tiến độ thực hiện để thúc đẩy thực hiện dự án theo đúng kế hoạch. Hỗ trợ nhân viên, người lao động cập nhật và tra cứu thông tin trên hệ thống để thực hiện dự án đúng quy chuẩn.

Sơ đồ quản lý dự án đầu tư thổng thể
Sơ đồ quản lý dự án đầu tư thổng thể

=> Sử dụng phần mềm quản lý dự án đầu tư iBom.IM sẽ giúp doanh nghiệp quản lý dự án theo đúng tiến độ và đúng quy định từ đó nâng cao chất lượng quản lý dự án giảm thiểu những rủi ro. 
Với những lợi ích trên đã đủ thuyết phục bạn dùng thử iBom.IM chưa? Đừng quên click ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ để trải nghiệm miễn phí phần mềm của chúng tôi nhé.
Hoặc đóng góp ý kiến qua hộp thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.