27-04-2018 / Giải pháp quản lý kho

Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp - kinh nghiệm dành cho quản lý kho

Sự chuyên nghiệp trong phần mềm quản lý kho hàng iBom.S góp phần hỗ trợ các khâu lập kế hoạch, lập mô hình đồng thời giúp giảm thiểu chi phí kho, có quyết định kịp thời

Phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp - giải pháp quản lý thông minh cho nhà quản lý
Sự chuyên nghiệp trong phần mềm quản lý kho hàng iBom.S góp phần hỗ trợ các khâu lập kế hoạch, lập mô hình đồng thời giúp giảm thiểu chi phí kho, có quyết định kịp thời đối với hàng chậm luân chuyển trong kho. 

phieu-xuat-kho-tren-phan-mem-quan-ly-kho-ibom.s

Phiếu xuất kho trên phần mềm quản lý kho hàng iBom.S

Lợi ích khi triển khai phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp iBom.S:

  • - Theo dõi quá trình nhập xuất tồn hàng hóa ngay trên phần mềm trực tuyến
  • - Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho
  • - Theo dõi hàng tồn kho tối thiểu, kiểm soát chặt chẽ
  • - Đơn giản hóa quy trình, tiết kiệm chi phí quản lý, nguồn nhân lực
  • - Liên tục cập nhật tình trạng kho giúp người quản lý đưa ra các quyết định kịp thời cho công việc

Đặc biệt phần mềm quản lý kho hàng iBom.S liên kết được với phân hệ tài sản, điều hành công việc, cung ứng và quản lý công trình tạo nên hiệu quả quản lý cao nhất. Đừng quên ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ để trải nghiệm phần mềm miễn phí.
Hoặc đóng góp ý kiến vào hộp thư: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.