01-08-2018 / Giải pháp quản lý nhân sự

Chấm công - tính lương tự động hóa bằng phần mềm bạn đã biết chưa

Phần mềm chấm công tính lương tự động được xem là một sản phẩm tạo ra từ trí thông minh nhân tạo, trợ giúp cho công tác chấm công, tính lương hiệu quả

Phần mềm chấm công tính lương tự động được xem là tốt nhất là một sản phẩm tạo ra từ trí thông minh nhân tạo, công nghệ cao, đúc kết từ những công việc của một nhân sự, tạo ra một phần mềm tương tác, trợ giúp cho công tác chấm công, tính lương hiệu quả.

Chấm công tính lương hiệu quả bằng phần mềm
Chấm công tính lương hiệu quả bằng phần mềm


Với đặc tính đơn giản, dễ sử dụng phần mềm chấm công tính lương iBom.HR đang là hiện tượng được rất nhiều đơn vị lựa chọn bởi những đặc tính thông minh:

  • - Tốc độ xử lý dữ liệu nhanh và tự động xác định dữ liệu cần xử lý.
  • - Tự động tính lương khi có dữ liệu từ máy chấm công, báo cáo công việc gửi về
  • - Thêm nhân viên, quản lý dữ liệu dưới dạng mềm, chức năng tìm kiếm linh hoạt.
  • - Tự động khấu trừ thời gian nghỉ phép, không phép. Quản lý chế độ thai sản cho nhân viên.
  • - Xác định chấm công, lập ra các bảng chấm công chi tiết rõ nhất.
  • - Với iBom.HR lương được tự động tính toán theo công thức đã cấu hình và hoàn toàn linh hoạt, thay đổi khi cần thiết

Phần mềm chấm công tính lương iBom.HR được xem là cánh tay trái đắc lực cho nhân sự trong công tác quản trị nguồn nhân lực và quản lý tiền lương.
Dùng thử miễn phí TẠI ĐÂY