26-04-2017 / Giải pháp quản lý nhân sự

Lợi ích của phần mềm quản lý nhân sự online iBom.HR

Phần mềm quản lý nhân sự online iBom.HR được thiết kế để phục vụ cho toàn bộ công tác quản lý nhân sự tổng thể, bao gồm: kế hoạch nhân lực, tuyển dụng, tổ chức nhân sự, đào tạo, chấm công, tính lương, công tác bảo hiểm xã hội, thuế TNCN.

Phần mềm quản lý nhân sự online iBom.HR được thiết kế để phục vụ cho toàn bộ công tác quản lý nhân sự tổng thể, bao gồm: kế hoạch nhân lực, tuyển dụng, tổ chức nhân sự, đào tạo, chấm công, tính lương, công tác bảo hiểm xã hội, thuế TNCN.

phần mềm quản lý nhân sự online iBom.HR
Phần mềm quản lý nhân sự online iBom.HR

Đến với iBom.HR bạn chắc chắn sẽ nhận được những lợi ích thiết thực sau nếu ứng dụng iBom.HR vào trong công tác quản trị nhân sự tại doanh nghiệp mình:
1.    iBom.HR chạy trên môi trường internet nên có thể sử dụng iBom.HR mọi lúc, mọi nơi trên nhiều thiết bị như  máy tính bàn, laptop, smartphone miễn là có kết nối internet.
2.    Hỗ trợ nhiều phần hành trên iBom.HR như: nhân sự, chấm công, tiền lương, BHXH, thuế TNCN, đào tạo, tuyển dụng.
3.    Chấm công chi tiết theo từng phòng ban hoặc công trình tại các vị trí địa lý khác nhau và dữ liệu được tập trung về một CSDL. Thuộc tính công được sử dụng hiệu quả trong xác định số liệu đi theo công và ảnh hưởng đến  thu nhập của cán bộ nhân viên.
4.    Yếu tố lương được tự động tính toán theo công thức đã cấu hình và hoàn toàn linh hoạt thay đổi trong quá trình sử dụng. 
5.    Nhận hồ sơ ứng viên ứng viên trực tuyến, phân tích yêu cầu nhân lực và lựa chọn hồ sơ phù hợp.
6.    Tích hợp với các hệ thống chấm công vân tay, mail server, active directory để đồng bộ dữ liệu và xác thực tài khoản.
7.    Liên kết với phân hệ Điều hành công việc trên hệ thống iBom để nhận kết quả đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên và đưa vào bảng tính lương theo KPI.
8.    Liên kết với phân hệ Tài sản để chấm công và tính lương lái máy.
9.    Liên kết với phân hệ công trình để theo dõi công và phụ cấp theo từng công trình

Để trải nghiệm và đánh giá về phần mềm quản lý nhân sự online iBom.HR, vui lòng ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ

Mọi thông tin cần hỗ trợ vui lòng gửi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.