04-03-2019 / Giải pháp quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị nhân sự iBom.HR - giải pháp nâng cao năng lực quản lý

Phần mềm quản trị nhân sự iBom.HR được thiết kế trên nền tảng công nghệ hiện đại, hoạt động dễ dàng trên nền web, luôn tạo sự linh động, tiện lợi cho người sử dụng

được xem là giải pháp nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp khi ứng dụng.

 

Con người là tài sản lớn nhất của mọi doanh nghiệp, dựa trên nền tảng đó Công ty phần mềm Trí Tuệ đã xây dựng một giải pháp với những chức năng quản lý hoàn toàn thông minh hướng tới người dùng.

quan tri nhan su nang cao quan ly

  • iBom.HR quản lý thông tin nhân sự đầy đủ và linh hoạt nhất

Phân hệ nhân sự iBom.HR được thiết kế mở tạo thành các module riêng biệt giúp cập nhật thông tin nhanh chóng, thông tin nhân sự được lưu trữ tập trung, nhất quán.

  • Khả năng tổ chức lao động, điều động nhân sự

Quản lý thông tin nhân sự chi tiết, tình hình công tác để có những điều động nhân sự vào các vị trí công việc phù hợp và cần thiết nhất.

  • Thống kê báo cáo nhân sự thông minh

Phần mềm cho phép người dùng tự định nghĩa các biểu mẫu báo cáo một cách linh động theo yêu cầu thực tế. Và các biểu mẫu cũng sẽ được lưu lại trên hệ thống để sử dụng cho những lần tiếp theo.

  • Xây dựng kênh trao đổi thông tin nội bộ dễ dàng

Hệ thống phần mềm quản lý nhân sự được tích hợp khả năng giao tiếp với nhân viên hoặc những người sử dụng, nhân viên có thể khai thác cũng như cập nhật một số thông tin của họ lên hệ thống một cách dễ dàng.

Phần mềm quản trị nhân sự iBom.HR được thiết kế để phục vụ cho toàn bộ công tác nhân sự một cách đầy đủ và hoàn chỉnh nhất. Nhanh chóng ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ để trải nghiệm giải pháp của chúng tôi hoàn toàn miễn phí nhé.