09-05-2018 / Giải pháp quản lý nhân sự

Tác động của phần mềm chấm công tính lương iBom.HR đến quản lý nhân sự

Khi doanh nghiệp chúng ta có một bước tiến nhảy vọt lớn và nhân sự đóng vai trò trung tâm của sự thay đổi đó thì công tác nhân sự, chấm công, tính lương cũng được chú trọng.

Công nghệ phần mềm chấm công tính lương mới nổi: Làn sóng thay đổi mới

  • - Phân tích và điều chỉnh nhu cầu công nghệ với nhu cầu của người dùng
  • - Thu hẹp các hệ thống được yêu cầu, phát triển khả năng mở rộng và khả năng phản hồi của người dùng

Khi doanh nghiệp chúng ta có một bước tiến nhảy vọt lớn và nhân sự đóng vai trò trung tâm của sự thay đổi đó thì công tác nhân sự, chấm công, tính lương cũng được chú trọng. Hãy cùng khám phá xem công nghệ phần mềm chấm công tính lương iBom.HR đã tác động như thế nào đến quản lý nhân sự ở các đơn vị, doanh nghiệp nhé.

  1. 1. Tiết kiệm thời gian quản lý
  2. 2. Báo cáo nhân sự, chấm công, tiền lương nhanh chóng, chính xác
  3. 3. Chấm công chặt chẽ, chính xác
  4. 4. Tính lương tự động, nhanh chóng

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp quản lý nhân sự, chấm công tính lương hiệu quả để tăng sự cạnh tranh? Đừng bỏ qua cơ hội trải nghiệm dùng thử phần mềm chấm công tính lương iBom.HR TẠI ĐÂY