06-04-2018 / Giải pháp quản lý nhân sự

Xu hướng quản lý mới từ phần mềm quản lý nhân sự iBom.HR

Xu hướng quản lý mới và hoàn toàn khác biệt có trong phần mềm quản lý nhân sự iBom.HR đã góp phần thay đổi cơ cấu nhân sự của từng doanh nghiệp

Hiện nay, có khá nhiều doanh nghiệp ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự như một giải pháp hữu hiệu để quản lý nhân sự hiệu quả. Và thực tế đã chứng minh điều đó.

Xu hướng quản lý mới và hoàn toàn khác biệt có trong phần mềm quản lý nhân sự iBom.HR đã góp phần thay đổi cơ cấu nhân sự của từng doanh nghiệp, cụ thể như:

  • - Quản lý hồ sơ nhân sự: toàn bộ công tác nhân sự được theo dõi tập trung
  • - Theo dõi chấm công: Chấm công chi tiết theo phòng ban, công trình, tại các vị trí địa lý khác nhau và tập trung về một cơ sở dữ liệu. Thuộc tính công được sử dụng hiệu quả trong xác định số liệu đi theo công và ảnh hưởng đến thu nhập của cán bộ công nhân viên
  • - Theo dõi tính lương: Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân từ đó đưa ra được bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp.
  • - Quản lý tuyển dụng, đào tạo, iBom.HR liên kết với các phân hệ khác tạo nên hiệu quả cao trong công tác quản lý nhân sự

Cuộc chiến quản lý nhân sự chưa bao giờ là dễ dàng với các nhà lãnh đạo. Chính vì thế mà phần mềm quản lý nhân sự iBom.HR nổi lên với sự ưa chuộng từ những phương thức quản lý thông minh. 

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ