Giải pháp quản lý thi công công trình

Phân tích và dự báo là một hoạt động vô cùng quan trọng trong bất cứ một lĩnh vực nào của nền kinh tế. Nếu không có hoạt động phân tích và dự báo thì chúng ta sẽ bị rối loạn trong một hệ thống thông tin quá tải, và không có cơ sở để đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời.
Có một kế hoạch tiến độ khoa học, chi tiết, rõ ràng mới chỉ là bước khởi đầu/điều kiện cần để đảm bảo dự án được triển khai theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh kế hoạch cụ thể thì cần phải có hoạt động kiểm tra, giám sát đôn đốc liên tục của lãnh đạo, chỉ huy trưởng công trường để có thể có những điều chỉnh, xử lý kịp thời trong những tình huống phát sinh nằm ngoài kế hoạch nhằm đảm bảo dự án/công trình được bàn giao đúng tiến độ trong phạm vi ngân sách và nguồn lực cho phép.
Tiêu chí để đánh giá một dự án thành công hay không đó chính là hiệu quả kinh tế mà dự án đó mang lại, chất lượng dự án, tiến độ thực hiện dự án,…Đa phần, các công trình xây dựng ở Việt Nam đều chậm tiến độ bàn giao và điều này ảnh hưởng không hề nhỏ đến lợi ích các bên liên quan. Để một dự án được bàn giao đúng tiến độ thì công tác Quản lý tiến độ thi công công trình phải được tổ chức một cách chặt chẽ, khoa học.
Quản lý chi phí hiệu quả là một vấn để muôn thuở mà các nhà quản trị doanh nghiệp luôn quan tâm và muốn làm tốt.
Sau khi có một kế hoạch tiến độ chi tiết, rõ ràng, để bắt đầu thi công công trình thì chỉ huy công trường cần lập bản đề xuất kĩ thuật đưa ra các căn cứ, quy trình làm việc, đề xuất giải pháp kĩ thuật gửi lên công ty.
Phân hệ Quản lý thi công công trình iBom.PM không chỉ giúp lập dự toán, kế hoạch chi phí dự án/công trình mà còn giúp nhà quản lý theo dõi và kiểm soát chi phí thi công một cách hiệu quả.