23-03-2018 / Giải pháp quản lý thiết bị/tài sản

iBom.AM - sự thay đổi mang tính cách mạng trong kinh nghiệm quản lý tài sản

Bạn đang cần một giải pháp quản lý tài sản? Có thể phần mềm quản lý tài sản sẽ là giải pháp thích hợp nhất. iBom.AM sẽ giúp bạn tạo nên một cuộc cách mạng lớn trong kinh nghiệm quản lý tài sản.

Nguyên nhân nào khiến cho việc quản lý sử dụng tài sản và tình trạng tài sản chưa đạt hiệu quả?

  1. Chưa xác định được mục tiêu và kết quả
  2. Phương pháp quản lý và kiểm kê tài sản chưa mang lại kết quả
  3. Phân tích tài sản chưa chuyên sâu
  4. Phương pháp quản lý tài sản lạc hậu, thiếu chuyên nghiệp.

Bạn đang cần một giải pháp? Có thể phần mềm quản lý tài sản sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó. iBom.AM sẽ thay đổi tạo nên một cuộc cách mạng lớn trong kinh nghiệm quản lý tài sản cho bất cứ doanh nghiệp nào khi ứng dụng. 

Ứng dụng giải pháp iBom.AM doanh nghiệp sẽ nắm rõ được những yếu tố như sau:

  • Định danh và phân loại tài sản
  • Quản lý thông tin tài sản tập trung
  • Nắm rõ vị trí của từng tài sản
  • Phân bổ lượt kiểm kê tài sản
  • Tình trạng sử dụng tài sản
  • Khấu hao và thống kê tài sản, xuất báo cáo

Giải pháp quản lý tài sản được xem là quan trọng bậc nhất đối với các doanh nghiệp có số lượng tài sản lớn. Từ các đơn vị, doanh nghiệp lớn hay nhỏ điều muốn biết được tình trạng của tài sản để nâng cao hiệu suất của sản phẩm. Tạo ra một cuộc cách mạng trong quản lý tài sản để thay đổi cơ chế quản lý là điều mong muốn từ rất nhiều doanh nghiệp.
Nhanh chóng ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ để trải nghiệm phần mềm nhé.