18-06-2018 / Giải pháp quản lý tổng thể

Triển khai chương trình quản lý chất lượng với phần mềm quản trị iBom

Trước sức ép cạnh tranh của thị trường, số lượng doanh nghiệp hoạt động yếu kém lại không ngừng tăng lên, đó chính là lợi thế cho các giải pháp công nghệ phần mềm lên ngôi. Triển khai chương trình quản lý chất lượng bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp iBom.ONE hiện đang là lựa chọn từ rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp.

Trước sức ép cạnh tranh của thị trường, số lượng doanh nghiệp hoạt động yếu kém lại không ngừng tăng lên, đó chính là lợi thế cho các giải pháp công nghệ phần mềm lên ngôi. Triển khai chương trình quản lý chất lượng bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp iBom.ONE hiện đang là lựa chọn từ rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp iBom.ONE thiết lập chương trình quản lý chất lượng và thông minh

  1. 1. iBom.ONE với chu trình quản lý được cải tiến liên tục phù hợp với từng thời kỳ phát triển, giảm thiểu tối đa chi phí quản lý, nhà quản lý đi sâu vào các hoạt động của doanh nghiệp
  2. 2. Hệ thống quản lý doanh nghiệp xuyên suốt, đưa ra các ý tưởng để thúc đẩy cải tiến chất lượng, cải thiện năng suất công việc, tăng lợi nhuận
  3. 3. Phần mềm quản trị doanh nghiệp iBom.ONE giúp tận dụng nguồn lực lao động một cách tối ưu, cắt giảm lãng phí, chất lượng sản phẩm được cải thiện, mở rộng thị trường nhanh
  4. 4. Quản lý doanh nghiệp với tính thực tiễn cao

Phần mềm quản trị doanh nghiệp iBom.ONE với quy trình chất lượng thông minh giúp doanh nghiệp hướng tới sự cải tiến không ngừng, vì sự phồn vinh của mỗi doanh nghiệp. 

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ