IBOM.AM - QUẢN LÝ TÀI SẢN

IBOM.AM - QUẢN LÝ TÀI SẢN

Tổng quan

quy trinh quan ly tai san tren ibom

Sơ đồ quy trình quản lý tài sản trên iBom

Phân hệ Quản lý Tài sản - iBom.AM được thiết kế để quản lý hồ sơ lý lịch tài sản đầy đủ từ khi hình thành cho đến hết vòng đời. Ngoài ra, phân hệ Tài sản cũng được thiết kế để quản lý toàn bộ quá trình tổ chức sử dụng tài sản: điều động, bàn giao, báo sự cố, kiểm tra, sửa chữa, nghiệm thu, bảo hiểm, kiểm định… và hỗ trợ cảnh báo đến kỳ sửa chữa bảo dưỡng, kiểm soát nhiên liệu tiêu hao thông qua một hệ thống định mức nhiên liệu được cấu hình.

Chức năng

Quản lý hồ sơ và quá trình sử dụng thiết bị

Hỗ trợ theo dõi yêu cầu, điều động, bàn giao, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng, nghiệm thu, bảo hiểm, kiểm định, báo giảm tài sản

Theo dõi lịch sử dụng thiết bị

 • Giúp người dùng biết được thiết bị đang ở đâu, có lịch điều động hay chưa, sắp tới có lịch điều động đến đâu, vào thời gian nào
 • Hỗ trợ xem lịch theo nhóm tài sản, theo thời gian, theo công trình

Quản lý lịch sửa chữa bảo dưỡng định kỳ

 • Nhằm xây dựng được một kế hoạch bảo dưỡng thiết bị và tạo cơ sở để phần mềm cảnh báo tự động
 • Cảnh báo sữa chữa bảo dưỡng theo đồng thời các dữ liệu: lịch thời gian, giờ hoạt động, khối lượng công việc thực hiện

Quản lý nhật trình

 • Ghi chép nhật trình sử dụng thiết bị và tự động tổng hợp ca máy, phân tích tiêu hao nhiên liệu theo định mức và đối chiếu thực tế nhiên liệu đã cấp cho thiết bị.
 • Ghi chép và theo dõi nhật trình sử dụng thiết bị và tự động tổng hợp khối lượng công việc thực hiện, phân tích tiêu hao nhiên liệu theo định mức. Đối chiếu khối lượng công việc định mức và thực tế, đối chiếu nhiên liệu tiêu hao định mức và nhiên liệu tiêu hao thực tế.
 • Phối hợp với lịch sửa chữa bảo dưỡng định kỳ để cảnh báo tự động cho người quản lý thiết bị khi đến lịch

Lợi ích triển khai

 • Toàn bộ thiết bị được quản lý tập trung;
 • Hồ sơ của thiết bị được cập nhật tự động và chi tiết;
 • Lịch sửa chữa bảo dưỡng của thiết bị được xác định và nhắc nhở thực hiện theo đúng khuyến cáo để đảm bảo chất lượng của thiết bị, tiết kiệm nhiên liệu, và nâng cao hiệu quả sử dụng;
 • Thời hạn bảo hiểm và thời hạn kiểm định thiết bị được cảnh báo tự động đến người quản lý thiết bị;
 • Kiểm soát nhiên liệu sử dụng;
 • Kiểm soát điều động cho công trình;
 • Liên kết với các phân hệ khác mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý.

Video

Giới thiệu phần mềm Quản lý Tài sản - iBom.AM