21-02-2019 / Tin triển khai

Hình Ảnh Đào Tạo Tập Trung Giai Đoạn 1 Phần Mềm iBom Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện I (PCC1)

Ngày 23/10/2012, Công ty TNHH Phần mềm Trí Tuệ (iSoftco®) đã ký hợp đồng triển khai hệ thống phần mềm Quản lý và Điều hành doanh nghiệp trực tuyến (iBom®) cho Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1 (PCC1).

Ngày 23/10/2012, Công ty TNHH Phần mềm Trí Tuệ (iSoftco®) đã ký hợp đồng triển khai hệ thống phần mềm Quản lý và Điều hành doanh nghiệp trực tuyến (iBom®) cho Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1 (PCC1).

Bằng hồ sơ năng lực của iSoftco® cùng với tính năng ưu việt của sản phẩm và khả năng phát triển được một hệ thống phần mềm của tương lai, phần mềm iBom® đã vinh dự được PCC1 lựa chọn là nhà cung cấp phần mềm Quản lý và Điều hành trực tuyến.

Đầu tháng 1/2013, iSoftco®  đã triển khai thành công giai đoạn 1 với hai phân hệ Điều hành công việc, Quản lý Văn bản và Hồ sơ lưu trữ cho PCC1.

Một số Hình ảnh của buổi đào tạo tâp trung giai đoạn 1 của phần mềm iBom® tại PCC1:

DSC07162
(Đại biểu của PCC1 phát biểu tại buổi đào tạo tập trung)

DSC07156

(Chuyên viên Triển khai - Đào tạo của iSoftco® trình bày tại buổi đào tạo)

DSC07168

DSC07158
(Cán bộ của PCC1 tham gia vào buổi đào tạo tập trung phần mềm iBom®)

Thời gian tiếp theo iSoftco® sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai giai đoạn 2 và giai đoạn 3:

Giai đoạn 2: Tích hợp Phần mềm kế toán PCC1 đang sử dụng vào hệ thống của iBom®.

Giai đoạn 3: Triển khai tiếp các phân hệ: Quản lý Nhân sự, Quản lý Kho hàng, Quản lý Tài sản, Quản lý Dự án.

(Theo nguồn iSoftco®)