05-02-2018 / Tin triển khai

Triển khai phần mềm iBom cho Công ty CP Quan Hệ Quốc Tế Đầu Tư Sản Xuất (CIRI)

Để đáp ứng sự phát triển không ngừng, cũng như thực hiện sứ mệnh đặt ra sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu các giải pháp công nghệ thông tin, Ban Lãnh đạo CIRI đã lựa chọn giải pháp Quản lý thi công công trình và Điều hành doanh nghiệp iBom, để hỗ trợ cho các hoạt động quản trị của mình nhằm tối ưu hóa các nguồn lực hiện có của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRI) tiền thân là Trung tâm Quan hệ Quốc tế, thành viên của Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 8 (CIENCO8), Bộ Giao thông vận tải, được thành lập vào ngày 28/2/1997 và đã tiến hành cổ phần hóa năm 2005. Lĩnh vực kinh doanh chính của CIRI  là đầu tư vào các lĩnh vực bất động sản, năng lượng,  tài chính và các lĩnh vực công nghệ cao.  

Với sứ mệnh sử dụng hiệu quả vốn đầu tư của các cổ đông, các đối tác, đạt tỷ lệ hoàn vốn cao. Tạo điều kiện làm việc tốt nhất, mang lại sự thịnh vượng cho nhân viên và gia đình của họ bằng việc phát huy những thế mạnh, nắm bắt và tranh thủ các cơ hội hợp tác đầu tư, cùng phát triển bền vững và đóng góp cho cộng đồng. Ban Lãnh đạo Công ty đã trăn trở xác định lại phương hướng, mô hình kinh doanh mới đòi hỏi CIRI phải có những giải pháp phát triển dài hạn mang tính chiến lược để tiếp tục phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn hội nhập, tạo ra những bước đi đột phá, đưa Công ty lên một tầm cao mới. 

Để đáp ứng sự phát triển không ngừng, cũng như thực hiện sứ mệnh đặt ra sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu các giải pháp công nghệ thông tin, Ban Lãnh đạo CIRI đã lựa chọn giải pháp Quản lý thi công công trình và Điều hành doanh nghiệp iBom, để hỗ trợ cho các hoạt động quản trị của mình nhằm tối ưu hóa các nguồn lực hiện có của doanh nghiệp.

Vào ngày 30/12/2017 Ban lãnh đạo công ty Phần mềm Trí tuệ cùng Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Quan hệ Quốc tế - Đầu tư sản xuất (CIRI) đã tiến hành kí kết thỏa thuận triển khai phân hệ điều hành với thời gian đào tạo và hỗ trợ triển khai 15 ngày.
Sự tin tưởng của CIRI một lần nữa khẳng định được vị thế cũng như thương hiệu của iBom. 

Tin iBom!