Tin tuyển dụng

Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Nhân viên Triển khai phần mềm” cho văn phòng iSoftco Hà Nội, Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2019

Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Nhân viên Kế toán – Kiêm Hành chính văn phòng” cho văn phòng iSoftco Hà Nội, hạn nộp hồ sơ: 30/04/2019
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Lập trình viên Mobile” yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí: “Lập trình viên Mobile” Số lượng : 01 Làm việc tại: Hà NộiHạn nộp hồ sơ: 31/10/2018
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm” yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí: “Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm” Số lượng : 1 Làm việc tại: Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Nhân viên Tư vấn và Kinh doanh phần mềm” cho 02 văn phòng iSoftco Hà Nội & iSoftco Hồ Chí Minh, hạn nộp hồ sơ: 30/04/2019
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Trợ lý Kinh doanh” yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí: “Trợ lý Kinh doanh” Số lượng : 01 Làm việc tại: Hồ Chí Minh Giới tính: Nữ Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Nhân viên kiểm thử phần mềm” yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí: “Nhân viên kiểm thử phần mềm” Số lượng : 10 Làm việc tại: Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Trưởng phòng Kinh Doanh”, yêu cầu cụ thể như sau:Vị trí “Trưởng phòng Kinh doanh phần mềm”
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Nhân viên kiểm thử phần mềm, Tester” yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí: “Nhân viên kiểm thử phần mềm, Tester” Số lượng : 10 Làm việc tại: Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2018
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Nhân viên Thiết kế đồ hoạ”, với yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí: “Nhân viên” Số lượng : 03 Làm việc tại: TP.Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/7/2017
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Tư Vấn Kinh Doanh” yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí: “Nhân viên Tư vấn Kinh doanh” Số lượng : 5 Làm việc tại: TP. Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Lập trình viên phần mềm” yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí: “Lập trình viên phần mềm, IT phần mềm” Số lượng : 10 Làm việc tại: Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2018
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Kỹ sư phát triển phần mềm” yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí: “Kỹ sư phát triển phầm mềm” Số lượng : 10 Làm việc tại: Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm” yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí: “Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm” Số lượng : 1 Làm việc tại: Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018
Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Lập trình viên phần mềm” yêu cầu cụ thể như sau: Vị trí: “Lập trình viên phần mềm, IT phần mềm” Số lượng : 10 Làm việc tại: Hà Nội Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018
NV kiểm thử - Phòng Quản lý chất lượng