Tin tuyển dụng


Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Tư Vấn Kinh Doanh” yêu cầu cụ thể như sau:
Vị trí: “Nhân viên Tư vấn Kinh doanh”
Số lượng : 5
Làm việc tại: TP. Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm” yêu cầu cụ thể như sau:
Vị trí: “Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm”
Số lượng : 1
Làm việc tại: Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Lập trình viên phần mềm” yêu cầu cụ thể như sau:
Vị trí: “Lập trình viên phần mềm, IT phần mềm”
Số lượng : 10
Làm việc tại: Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2018

Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Nhân viên Thiết kế đồ hoạ”, với yêu cầu cụ thể như sau:
Vị trí: “Nhân viên”
Số lượng : 03
Làm việc tại: TP.Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 31/7/2017

Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Lập trình viên Mobile” yêu cầu cụ thể như sau:
Vị trí: “Lập trình viên Mobile”
Số lượng : 01
Làm việc tại: Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Lập trình viên phần mềm” yêu cầu cụ thể như sau:
Vị trí: “Lập trình viên phần mềm, IT phần mềm”
Số lượng : 10
Làm việc tại: Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018

Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Kỹ sư phát triển phần mềm” yêu cầu cụ thể như sau:
Vị trí: “Kỹ sư phát triển phầm mềm”
Số lượng : 10
Làm việc tại: Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017

Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Tuyển Nhân Viên Triển Khai” yêu cầu cụ thể như sau:
Vị trí: “Tuyển Nhân Viên Triển Khai”
Số lượng : 10
Làm việc tại: Hà Nội:05 nhân viên, Hồ Chí Minh:05 nhân viên
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2018

Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm” yêu cầu cụ thể như sau:
Vị trí: “Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm”
Số lượng : 1
Làm việc tại: Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018

Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Nhân viên Triển khai phần mềm” cho văn phòng iSoftco Hà Nội và văn phòng Đại diện iSoftco Hồ Chí Minh, yêu cầu cụ thể như sau:
Vị trí: “Nhân viên Triển khai”
Số lượng : 12
Làm việc tại:
Hà Nội: 07 nhân viên
Hồ Chí Minh: 05 nhân viên
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2017

Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Trợ lý Kinh doanh” yêu cầu cụ thể như sau:
Vị trí: “Trợ lý Kinh doanh”
Số lượng : 01
Làm việc tại: Hồ Chí Minh
Giới tính: Nữ
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2018

Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Nhân viên kiểm thử phần mềm” yêu cầu cụ thể như sau:
Vị trí: “Nhân viên kiểm thử phần mềm”
Số lượng : 10
Làm việc tại: Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2018
NV kiểm thử - Phòng Quản lý chất lượng

Công ty ISOFTCO đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí “Nhân viên kiểm thử phần mềm, Tester” yêu cầu cụ thể như sau:
Vị trí: “Nhân viên kiểm thử phần mềm, Tester”
Số lượng : 10
Làm việc tại: Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 31/07/2018